Nato - Schietwedstrijd Jan Wellem Pokal te Düsseldorf (filmpje YouTube)

Haast geen dag zonder Jan Wellem (1659 – 1716) dit jaar. Ter ere van zijn 350-ste verjaardag zijn er het
hele jaar door evenementen te zien/beleven in deze stad. Zelfs op Carnaval (Rosenmiontagszug) trok hij
op een praalwagen voorbij, gemaakt uit papier-maché.
Waarom valt deze man zoveel eer te beurt ?

De positieve lijst: Jan Wellem ontwikkelde de stad en het welvaartssysteem verder.
Daadwerkelijk heeft de Kuurvorst veel voor de stad gedaan: Straten geplaveid, straatlantaarns laten plaatsen,
de vuilafvoer georganiseerd. Kerken en kloosters gestimuleerd, het stadsgebied vergroot, schilderij-en,
beeldhouwwerken, muziek en literatuur onder de aandacht gebracht, het welvaartswezen verder ontwikkeld,
Florentijnse flair naar de Rijn gehaald, een kunstmuseum laten bouwen, herinneringsplaketten opgesteld, enz., enz…