Oprichting

Nog vóór de oprichting van 'Entre Nous' trok de politiezang vanuit het bureau aan het Huygenspark al de belangstelling van het publiek. Voorbijgangers bleven zelfs staan luisteren naar het vrolijke gezang dat daarvandaan opklonk uit de monden van onder anderen J.C. van Zeventer, C. van Putten, (1e voorzitter), J.W. Francimon en J. van Ballegooijen. 'Waarom richten wij niet een echte vereniging op ?, vond voorzanger Van Zeventer en de daad bij het woord voegend, plakte hij een oproep op het mededelingenbord.

Toen hij echter na enkele uurtjes hoopvol terugkwam om de namen te bekijken van aspirant zangers, vond hij het papier gescheurd in de prullenbak. Anderen zouden het hierbij hebben gelaten, zo niet de doortastende Van Zeventer. Op het dagrapport herhaalde hij de oproep en stuurde deze naar de 9 sectiebureaus. Enkele weken later had hij de namen van ongeveer 35 politiemensen die zich als gegadigden hadden opgegeven. Dit gebeurde op 28 april 1910, zodat daarmee de oprichting een feit was. Na de oprichting had de ontwikkeling een vlot verloop.

EN_1910.jpgHet is niet bekend waarom men de naam 'Entre Nous' heeft gekozen. Het zou te maken kunnen hebben met het feit, dat in Den Haag op 10 december 1906 het mannenkoor ' Inter NOS ' was opgericht en op 16 september 1908 ook het Haagsch Gemengd koor 'Onder Ons '. Maar een mannenkoor heeft ook een dirigent nodig om de repetities en uitvoeringen te leiden. Ook 'Entre Nous' kon er niet buiten en was zo gelukkig de destijds in Den Haag wonende P.H. Kwakernaat bereid te vinden om 'directeur' te worden. De eerste repetities werden gehouden in één der zalen van J.W. van Vendeloo, dansmeester, gevestigd in het perceel Hoge Zand 38, waarin thans het autobedrijf van der Bijl is gevestigd. Na enkele jaren repeteerde het koor in een zaal van 'Mille Colonnes', gevestigd in het perceel Boekhorststraat 24, waarin thans het modehuis 'Eshamo' is gevestigd.


 


Dit pand bevatte destijds meerdere zalen die door verschillende koren als repetitieplaats werden gebruikt.

In die tijd waren er in de boekhorststraat meerdere panden waarin zalen werden verhuurd. Ook werden onder andere de Statuten vastgesteld en er werd een bestuur gekozen C. van Putten werd voorzitter en bleef dat vele jaren. De secretaris was W. van Beek. Voorts werd de traditie, de burgemeester te benoemen tot Beschermheer en de hoofdcommissaris tot Erevoorzitter, ingesteld.

Voor de Entre Nous-leden was eerst een contributiebedrag van 10 cent per week vastgesteld, hetgeen later werd teruggebracht tot 7 cent. Ondanks dat werden er toch wel leden wegens contributieschuld geroyeerd