Familiewapen_big.jpgWelkom op de website van de Fam. Bonnema
De oorspronkelijke fam. naam was:
Bonnama voordat een ambtenaar de naam verkeerd noteerden

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
Haitze Jelles Bonnama, boer te Pingjum 1591, Kimswerd 1600, ovl. aldaar 1611;
zoon van Jelle Robijns, boer op Bonnama-state te Kimswerd 1546-1576; zoon
van Robijn Sjoerds, Kimswerd 1521 [Hellinga-1996, p 133, nr 7296].

 

 

Familiewapen van de Bonnema's
Een onbekend familiewapen van de Bonnema's
Fam_wapen2.jpg
Tijdens Genealogie onderzoek door Marten Tacoma is er nog een ander familiewapen van de Bonnema's boven gekomen
misschien uit een latere tijd.

Aan de linkerkant staat het oorspronkelijke wapen van de Bonnema's. Rechts is een wapen toegevoegd van een echtgenote (of echtgenoot ?). Gelet op de eenvoud neem ik aan, dat het hier gaat om een zogenaamd huismerk, handmerk of huisteken.

 

Mocht iemand dit huismerk, handmerk of huisteken ergens zijn tegen gekomen, dan vernemen wij dit graag van u.
Druk hier voor informatie familiewapen.
Druk hier voor informatie familiestamboom (met WW).

Geïnteresseerd in uw stamboom
klik dan hier                

 

 

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

logo_sanquin_eng.png