Aanvraagformulieren Wet wapens en munitie

 • Download hier WM 3
    Aanvraag bijlage eerste- en of Verlenging VuurwapenVerlof c.q. bijschrijven nieuw wapen
 • Download hier WM 3
    Richtlijnen voor het mede invullen en ondertekenen van WM-3 formulieren door verenigingsbestuurders
 • Download hier WM 3A
    Aanvraag verlof tot het voorhanden hebben van geleende verenigingsvuurwapens (voor gebruik buiten de vereniging)
 • Download hier WM 5
    Aanvraag voor een verlof tot het voorhanden hebben van verenigingsvuurwapens
 • Download hier WM 7
    Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens van categorie III voor verzamel doeleinden
 • Download hier WM 9
    Aanvraag voorhanden hebben munitie
 • Download hier WM 11
    Aanvraag vervoer wapen of munitie
 • Download hier WM 15
    Aanvraag erkenning

  NIEUW WM 32 INLICHTINGENFORMULIER
  Je hebt wellicht al vernomen dat er een nieuwe CWM is verschenen en ook dat de inlichtingenformulieren C4 en C5
  zijn vervangen door één formulier, het zogenaamde WM 32 Inlichtingenformulier dat zowel bij aanvraag verlof,
  verlenging verlof als bij bijschrijving van een wapen op het verlof moet worden ingevuld en meegestuurd.
 • Download hier Inlichtingenformulier eerste aanvraag wapenverlof.
   
 • Download hier Een voorbeeld van het aanvraagformulier voor een VOG
 • Download hier Het officiële aanvraagformulier voor een VOG
    Sinds 1 januari 2012 is het tevens mogelijk om een VOG digitaal aan te vragen.
    klik hier om uw VOG digitaal aan te vragen.
    Meer informatie over e-Herkenning is te verkrijgen op: www.eherkenning.nl
 • Download hier Circulaire Wapens en Munitie (Cwm)
  Voor de wijziging in de Regeling klik hier: wijzigingen RWM
 • Download hier Wet Wapens en Munitie (Wwm)
 • Download hier Regeling Wapens en Munitie (Rwm)