De belangrijkste punten uit het ACC:

*   Het gaat niet goed met het aantal besmettingen, IC- en ziekenhuisopnames. Deze getallen   zullen in de komende dagen zeker oplopen. We moeten nu maatregelen nemen om de R-waarde (1,3) weer onder de 1 te brengen (0,9).

*   Landelijk worden extra maatregelen genomen. Het doel is hierbij: “een lock down voorkomen door de komende 3 weken de (sociale) contacten drastisch te beperken. Hiertoe nemen we landelijke maatregelen die hard ingrijpen in ons leven. Veel mensen en (sport/horeca)-locaties hebben zich goed gehouden aan de richtlijnen, maar het is niet genoeg om de R-waarde naar beneden te krijgen. Vandaar de maatregelen, niet als straf, maar omdat het moet.

*   Landelijk de norm voor gezelschappen (ook thuis) wordt max 4.

*   Landelijk: thuiswerken is de norm. Werkgevers dienen dit strikt te handhaven. Zij worden aan-

gesproken op overtredingen. Sluiting tot 14 dagen van een locatie kan een gevolg zijn van een overtreding.

*   Landelijk: er komt een registratie bij contactberoepen, zodat de BCO beter uitvoerbaar wordt.

*   Landelijk: per ruimte binnen geldt een max van 30 personen (dus met max 4 mensen naar een restaurant, waar max 30 personen zitten). Een voorzitter van de veiligheidsregio mag een ontheffing geven voor een grote zaal die zich bewezen aan de richtlijnen houdt. Hier wordt gedoeld op Ahoy, Melkweg.

*   Landelijk: buiten geldt een max van 50 personen (uitlegbaar, want buiten veiliger).

*   Landelijk: eet- en drinkgelegenheden krijgen een inloop-stop om 21.00 uur en gaan om 22.00 uur dicht. Ook de bar in de bioscoop.

*   Landelijk: bij doorstroom locaties (musea, dierentuin) moet gereserveerd worden in een tijdvak en geldt een maximum aantal bezoekers (afh. van de locatie).

*   Landelijk: geen publiek bij sport, niet bij amateursport, niet bij profs.

*   Landelijk: in de supermarkt weer alleen toegang met een karretje, met een deurbeleid. Karretje wordt weer ontsmet. Kwetsbare groepen krijgen mogelijk weer ‘bloktijden’. 

*   G3: Reizen van en naar Amsterdam (stad), Rotterdam (stad) en Den Haag (stad): alleen nood-zakelijke reizen worden gemaakt naar en van de 3 betreffende steden. Vitale processen zijn uitzondering, een ernstig zieke moeder ook. Onderwijs (basis, voortgezet) gaat door. Voor studenten wordt nog vandaag vergaderd met OCW. De reis van leraren naar school is een noodzakelijke reis.

*   Op 20 oktober worden de maatregelen geëvalueerd. De herfstvakantie valt in deze periode. Hotel boeken in de G3 zal niet mogelijk zijn. Een huisje boeken in Drenthe wel (maar kan dat ook door iemand uit Amsterdam? Hier wordt nader over gecommuniceerd …). BuZa vraagt aandacht voor een helder bericht aan (buitenlandse) toeristen.

*   Vandaag wordt een evaluatierapport over mondkapjes (van de Gemeente Amsterdam) aan het OMT voorgelegd voor een advies. Dit advies zal volgende week komen.

*   Vandaag spreken MinJenV en de Voorzitters van de Veiligheidsregio’s nog over de uitwerking van bovenstaande maatregelen. Mogelijk verandert er nog iets in detail.

*   De maatregelen worden vanavond bekend gesteld in een persconferentie.

     Dinsdag 18.00 uur gaan de maatregelen in.