cjib.jpgVerkeersboetes 2019

ALGEMEEN
• Als de bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt: 240 euro
• Het niet plaatsen van een gevarendriehoek bij een stilstaand motorvoertuig terwijl geen knipperend waarschuwingslicht 
  wordt gevoerd: 140 euro
• Geen autogordel dragen: 140 euro
• Door rood rijden: 240 euro
• Niet rijden bij een groen verkeerslicht: 140 euro
• Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten: 240 euro
• Als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij bruglichten: 240 euro
• Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig: 380 euro

VERLICHTING
• Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom: 95 euro
• Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom: 140 euro
• Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag: 140 euro
• Het hinderen van tegenliggers door groot licht: 140 euro
• Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom: 95 euro
• Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom: 140 euro
• Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht: 140 euro
• Onnodig mistlicht voeren: 95 euro

VERKEERSREGELS
• Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg: 140 euro
• Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg: 240 euro
• Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het 
  fiets/bromfietspad of het ruiterpad: 140 euro
• Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het 
  fiets/bromfietspad of het ruiterpad: 95 euro
• Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken: 140 euro
• Als bestuurder niet links inhalen: 240 euro
• Als bestuurder een kruispunt blokkeren: 240 euro
• Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 240 euro
• Als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg: 240 euro
• Als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram: 240 euro
• Als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken: 240 euro
• Als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden: 95 euro
• Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden: 95 euro
• Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven: 95 euro
• Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt: 240 euro
• Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt: 240 euro
• Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt: 240 euro
• Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan: 240 euro
• Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan 
  worden gehinderd: 140 euro
• Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een kruispunt: 140 euro
• Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een fietsstrook: 95 euro
• Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op de rijbaan langs de fietsstrook: 95 euro
• Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan: 95 euro
• Als bestuurder een voertuig laten stilstaan in een tunnel: 95 euro
• Als bestuurder een voertuig laten stilstaan bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering: 95 euro
• Als bestuurder een voertuig laten stilstaan bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de 
  geblokte markering niet is aangebracht: 95 euro
• Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op de rijbaan langs een busstrook: 95 euro
• Als bestuurder een voertuig laten stilstaan langs een gele doorgetrokken streep: 95 euro
• Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een overweg: 95 euro
• Als bestuurder een voertuig dubbel parkeren: 95 euro
• Als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone: 95 euro
• Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk 
  zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart: 380 euro
• Onnodig de berm gebruiken zonder dat er sprake is van een noodgeval: 140 euro
• Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 240 euro
 
BIJZONDERE MANOEUVRES
• Als bestuurder wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: 240 euro
• Als bestuurder achteruitrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: 240 euro
• Als bestuurder uit een uitrit de weg oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: 240 euro
• Als bestuurder vanaf een weg een inrit oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: 240 euro
• Als bestuurder keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan: 240 euro
• Als bestuurder van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: 240 euro
• Als bestuurder van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: 240 euro
• Als bestuurder van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan: 240 euro
• Als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser bij het wegrijden geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven: 95 euro

RIJBEWIJZEN
• Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is: 45 euro
• Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig: 140 euro
• Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een aanhangwagen: 140 euro
• Voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven: 140 euro
• voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs 
  zijn geldigheid verloren: 140 euro

• Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg – is geen keuringsbewijs 
  afgegeven: 400 euro
• Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg heeft het keuringsbewijs zijn 
  geldigheid verloren: 400 euro
• Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet voldoet aan de gestelde eisen: 45 euro
• Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is: 95 euro
• Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de 
  geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken: 95 euro
SNELHEIDSOVERSCHRIJDINGEN
Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

Met 4 km/u – 27 euro
Met 5 km/u – 34 euro
Met 6 km/u – 40 euro
Met 7 km/u – 48 euro
Met 8 km/u – 54 euro
Met 9 km/u – 63 euro
Met 10 km/u – 72 euro
Met 11 km/u – 95 euro
Met 12 km/u – 105 euro
Met 13 km/u – 115 euro
Met 14 km/u – 123 euro
Met 15 km/u – 133 euro
Met 16 km/u – 144 euro
Met 17 km/u – 153 euro
Met 18 km/u – 165 euro
Met 19 km/u – 176 euro
Met 20 km/u – 191 euro
Met 21 km/u – 203 euro
Met 22 km/u – 215 euro
Met 23 km/u – 229 euro
Met 24 km/u – 241 euro
Met 25 km/u – 256 euro
Met 26 km/u – 270 euro
Met 27 km/u – 287 euro
Met 28 km/u – 304 euro
Met 29 km/u – 317 euro
Met 30 km/u – 334 euro
SNELHEIDSOVERSCHRIJDINGEN
Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom(bij bord A1: 30 km/u) of binnen een erf of bij wegwerk-
zaamheden

Met 4 km/u – 46 euro
Met 5 km/u – 54 euro
Met 6 km/u – 63 euro
Met 7 km/u – 75 euro
Met 8 km/u – 85 euro
Met 9 km/u – 95 euro
Met 10 km/u – 107 euro
Met 11 km/u – 133 euro
Met 12 km/u – 146 euro
Met 13 km/u – 158 euro
Met 14 km/u – 170 euro
Met 15 km/u – 185 euro
Met 16 km/u – 195 euro
Met 17 km/u – 209 euro
Met 18 km/u – 223 euro
Met 19 km/u – 241 euro
Met 20 km/u – 257 euro
Met 21 km/u – 270 euro
Met 22 km/u – 283 euro
Met 23 km/u – 302 euro
Met 24 km/u – 319 euro
Met 25 km/u – 337 euro
Met 26 km/u – 356 euro
Met 27 km/u – 375 euro
Met 28 km/u – 394 euro
Met 29 km/u – 412 euro
SNELHEIDSOVERSCHRIJDINGEN
Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten
de bebouwde kom

Met 4 km/u – 24 euro
Met 5 km/u – 32 euro
Met 6 km/u – 37 euro
Met 7 km/u – 43 euro
Met 8 km/u – 50 euro
Met 9 km/u – 57 euro
Met 10 km/u – 67 euro
Met 11 km/u – 90 euro
Met 12 km/u – 100 euro
Met 13 km/u – 110 euro
Met 14 km/u – 117 euro
Met 15 km/u – 129 euro
Met 16 km/u – 137 euro
Met 17 km/u – 147 euro
Met 18 km/u – 157 euro
Met 19 km/u – 170 euro
Met 20 km/u – 183 euro
Met 21 km/u – 191 euro
Met 22 km/u – 203 euro
Met 23 km/u – 215 euro
Met 24 km/u – 229 euro
Met 25 km/u – 241 euro
Met 26 km/u – 256 euro
Met 27 km/u – 269 euro
Met 28 km/u – 283 euro
Met 29 km/u – 300 euro
Met 30 km/u – 317 euro
SNELHEIDSOVERSCHRIJDINGEN
Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten
de bebouwde kom bij wegwerk-
zaamheden

Met 4 km/u – 37 euro
Met 5 km/u – 45 euro
Met 6 km/u – 53 euro
Met 7 km/u – 63 euro
Met 8 km/u – 73 euro
Met 9 km/u – 79 euro
Met 10 km/u – 90 euro
Met 11 km/u – 113 euro
Met 12 km/u – 121 euro
Met 13 km/u – 133 euro
Met 14 km/u – 147 euro
Met 15 km/u – 158 euro
Met 16 km/u – 173 euro
Met 17 km/u – 187 euro
Met 18 km/u – 198 euro
Met 19 km/u – 211 euro
Met 20 km/u – 223 euro
Met 21 km/u – 241 euro
Met 22 km/u – 256 euro
Met 23 km/u – 265 euro
Met 24 km/u – 283 euro
Met 25 km/u – 300 euro
Met 26 km/u – 316 euro
Met 27 km/u – 334 euro
Met 28 km/u – 349 euro
Met 29 km/u – 370 euro
Met 30 km/u – 384 euro